Psychotherapie praktijk

Marjan de Groot

Je kunt je bij mij aanmelden het liefst via email: info@marjandegrootpsychotherapeut.nl of anders telefonisch (06-49333259) met een verwijsbrief van de huisarts. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op om te kijken of we een afspraak kunnen maken voor kennismaking. Bij inspreken voicemail is het handig zowel je telefoonnummer als je email adres te noemen. Ik kan dan via beveiligde email contact met je maken. Voor het eerste gesprek is het van belang de verwijsbrief, een identiteitsbewijs en zorgpas mee te nemen.

 Ik heb in 2024 geen contracten met zorgverzekeraars.  Dit betekent dat je op restitutiebasis de therapie meestal (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Afhankelijk van je basisverzekering ligt de vergoeding tussen 60 -100% van het NZa tarief. Vraag dit evt. na bij je zorgverzekeraar of bij mij. Informatie over het zorgprestatiemodel dat per 1-1-2022 is ingevoerd kun je vinden op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/  De duur van een consult bepaalt daarin het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. 

Bij crisis of spoed buiten werktijden kan via de huisartsenpost de crisisdienst worden ingeschakeld. 

Meer informatie over psychotherapie, klachtenregeling en andere wet- en regelgeving omtrent psychologische zorg kun je vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: LVVP, waar ik lid van ben en waar ik ben aangesloten voor de klachtenregeling. Natuurlijk ga ik ervan uit dat je je klachten eerst met mij bespreekt. Op bovengenoemde site vind je ook de klachtenregeling als we er samen niet uit komen. Bij de LVVP kun je ook  de cliĆ«ntenfolder vinden via https://lvvp.info/voor-clienten/folder-voor-clienten/ 

Op de praktijk is het goedgekeurde GGZ kwaliteitsstatuut aanwezig en ter inzage (meest recente juni 2022)